16-21 NOVEMBER 2021

Är omskärelse för spädbarn idag acceptabelt?

Bengt Björkstén är barnläkare och professor emeritus i barnmedicin, allergiprevention och tidigare klinikchef. Tidigare ledamot i judiska församlingens styrelse och ordförande i Magen David Adom för Sverige. Deltagit i många debatter om omskärelse i TV, radio, tidningar, diskussioner och politiskt.