14 – 15 NOVEMBER 2020

21 oktober, 2018

Världslitteratur på jiddisch

Modern litteratur på jiddisch utvecklades i kulturcentra runt om i världen som var sammankopplade med varandra. Författarna i detta transnationella nätverk var oftast mångspråkiga men valde att skriva på jiddisch, trots att det innebar att de därmed nådde en begränsad läsekrets. En diskussion fördes bland dem om att översättas eller inte för att nå utanför språkområdet. Seminariet ger en översikt av dessa diskussioner och jiddischlitteraturens ställning i världen före Förintelsen.

Beila Engelhardt Titelman är litteraturvetare vid Åbo Akademi och arbetar för närvarande på en avhandling om kvinnliga jiddischspråkiga poeter. Hon har översatt ett urval dikter av poeten Anna Margolin från jiddisch i boken Detta är natten, utgiven på ellerströms förlag 2018.