16-17 NOVEMBER 2024

 

Hur förändras spelplanen i Mellanöstern med Joe Biden? Analys av förväntningar och oro i Israel och i arabvärlden

Israels nya fredsavtal med UAE och fredsdeklaration med Bahrain kom som en överraskning, åtminstone för en del bedömare. Avtalen är tydliga diplomatiska triumfer för alla iblandade, i synnerhet för Trump och Netanyahu, vars utsida-in-strategi (israelisk-arabisk normalisering först, israelisk-palestinsk fred senare) tydligt trumfat EU:s/Sveriges/Palestinska myndighetens vision om fred i omvänd ordning. Men vilka är och blir de kort- och långsiktiga effekterna av avtalen för alla inblandade?
I samtal med Anders Persson. Moderator: David Grossman.

Arne Lapidus är journalist bosatt i Tel Aviv, som sedan 40 år rapporterar från Israel och Mellanöstern för Expressen och andra svenska tidningar.

0 kr