16-17 NOVEMBER 2024

Anna Urombi är generalsekreterare på Raoul Wallenberg Academy sedan augusti 2022. Tidigare verksam inom tech start-up, interkulturell dialog på United Nations Alliance of Civilizations i NY och med mångfalds- och integrationsfrågor på Yrkesdörren, Axel Johnson.

 

Sessioner på Limmud Stockholm 2022

Nina Lagergrens barnbarn berättar om Raoul Wallenberg Academy

 

Foto: okänt

0 kr