16-17 NOVEMBER 2024

Anna Svenson är arkivarie som har sysslat med svensk judisk historia och med arkivens betydelse för mänskliga rättigheter. Författare till ”Nöden – en shtetl i Lund”, byggd på intervjuer och ett rikt arkivmaterial.

 

Sessioner på Limmud Stockholm 2022

En svensk shtetl – judiska kollektiv i tidiga 1900-talets Sverige

 

Foto: Per Svenson

0 kr