16-21 NOVEMBER 2021

Anna Sarri Krantz är oktorand Social Antropologi vid Lunds universitet

Tredje generationens överlevande – en social antropologisk studie av barnbarnens identitet