10-15 NOVEMBER 2020

28 oktober, 2017

Anna Sarri Krantz är oktorand Social Antropologi vid Lunds universitet

Tredje generationens överlevande – en social antropologisk studie av barnbarnens identitet