16-17 NOVEMBER 2024

Ska vi kalla oss tredje generationen?

Många barnbarn identifierar sig med deras mor- och farföräldrars öde under Förintelsen. Bland annat har föreningen Zikaron föreläsningar runt om i Sverige med 20-40-åriga talare som kallar sig just ”tredje generationens överlevande”.
Är denna självbild viktig, oundviklig eller tvärtom inget vi bör sträva efter? Vad innebär denna benämning för modern judisk kultur och sammanhållning? Och för vikten av att inte glömma?

För ett år sedan försvarade Anna Sarri Krantz sin avhandling; Tredje Generationens Överlevande, som är en socialantropologisk studie om minne, antisemitism och identitet i spåret av Förintelsen vid Lunds universitet. Studien lyfter fram hur barnbarnen till de som överlevde Förintelsen har påverkats.

0 kr