18-19 NOVEMBER 2023

Anki Ottander är samtalsterapeut/coach med inriktning på de konstnärliga språken (Expressive arts therapy), med fördjupning inom musik och dansterapi.

 

Sessioner på Limmud 2022

Lilla Limmud – sagans magi i ord, bild och rörelse

 

Foto: Okänt

0 kr