16-17 NOVEMBER 2024

Andreas Jahrehorn Önnerfors är professor I idéhistoria och arbetar på Medieinstitutet Fojo med att styrka den svenska journalistikens motståndskraft mot desinformation. Under det senaste decenniet har han ägnat sin forskning åt radikalisering och överlappningar med konspirationsteoretiskt meningsskapande.

 

Sessioner på Limmud 2023

Konspirationsteorier – och varför så många lockas att tro på dem

 

Foto: Tea Jahrehorn

0 kr