18-19 NOVEMBER 2023

Efter mångkulturalismen: hur främjar vi pluralism utan identitetspolitik?

Mångkulturalismen är idag starkt ifrågasatt – men vad är alternativet? Hur värnar vi kulturell pluralism i en tid när allt fler efterlyser assimilation och social intolerans?

Andreas Johansson Heinö är filosofie doktor i statsvetenskap och verksam som förläggare vid Timbro förlag och som fristående kolumnist i Borås Tidning och Dagens Nyheter. Hans senaste bok är ”Segra eller dö. 1989 och början på kulturkriget” (Timbro förlag 2019)

0 kr