16-17 NOVEMBER 2024

Andreas Johansson Heinö är doktor i statsvetenskap och verksam som förläggare vid Timbro förlag. Hans senaste bok är Anteckningar från kulturkriget (2021).

 

Sessioner Limmud Stockholm 2022

Sverige efter valet 2022

 

Foto: Elin Heinö

0 kr