16-17 NOVEMBER 2024

Andreas Gedin är konstnär och bl a representerad på Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum och Malmö konstmuseum. 2016 gav han ut ”Pontus, Hultén, Hon & Moderna” och har i höst publicerat ”Lycklig den som kan glömma”, en bok om farfadern Georg Israel (1891-1973), om judiska soldater på östfronten under första världskriget, om de unga sionistiska rörelserna, om ett judiskt Europa som förintades, om ett stort antal kända och okända personers öden i Europa, Palestina och USA.

 

Sessioner på Limmud 2023

Lycklig den som kan glömma

 

Foto: Mikael Olsson

0 kr