18-19 NOVEMBER 2023

Den viktigaste av alla konflikter – varför EU är inblandad i Israel-Palestinakonflikten

Varför är EU närmast besatt av Israel-Palestinakonflikten, mycket mer än av andra konflikter? I den här sessionen presenterar Anders Persson sin senaste forskningsstudie om EU:s roll i konflikten. Studien baserar sig på runt 70,000 sidor EU-text som analyseras i en stor kvantitativ studie. Studien tar sin början 1967 och täcker perioden fram tills 2019. Studien ligger till grund för Perssons nya bok som kommer ut sommaren 2020.

 

Israel’s settlements – have they made it impossible for a Palestinian state?

Today, about 500,000 Israelis live on the West Bank and new settlements are added each year as well as increased immigration to the existing ones. The question many people ask is whether we already have a situation that made it impossible for a Palestinian state, and are there any politicians in Israel at all interested in a two-state solution?

Anders Perssons primära forskningsområde rör EU:s roll i Israel-Palestinakonflikten. Han har skrivit många peer-review artiklar och fyra böcker om ämnet, varav den senaste är EU Diplomacy and the Israeli-Arab Conflict, 1967–2019 (Edinburgh University Press, forthcoming, Aug 2020).

Anders är expertkommentator på SVT, TV4, SR i frågor rörande Israel-Palestinakonflikten och jag skriver regelbundet för Haaretz, The Jerusalem Post och Al Jazeera English.

0 kr