16-17 NOVEMBER 2024

 

Hur förändras spelplanen i Mellanöstern med Joe Biden? Analys av förväntningar och oro i Israel och i arabvärlden. 

Israels nya fredsavtal med UAE och fredsdeklaration med Bahrain kom som en överraskning, åtminstone för en del bedömare. Avtalen är tydliga diplomatiska triumfer för alla iblandade, i synnerhet för Trump och Netanyahu, vars utsida-in-strategi (israelisk-arabisk normalisering först, israelisk-palestinsk fred senare) tydligt trumfat EU:s/Sveriges/Palestinska myndighetens vision om fred i omvänd ordning. Men vilka är och blir de kort- och långsiktiga effekterna av avtalen för alla inblandade?
I samtal med Arne Lapidus. Moderator: David Grossman.

Anders Persson är statsvetare med fokus på Israel-Palestinakonflikten. Hans senaste bok är ’EU Diplomacy and the Israeli-Arab Conflict, 1967-2019’ (Edinburgh University Press, 2020).

Foto: Johan Weich

0 kr