19-20 NOVEMBER 2022

Talmud och kulturvetenskap – med
Geiger och Simmel i storstadens vimmel

När den moderna kultur- och samhällsvetenskapen växte fram i Berlin, Wien och Frankfurt am Main kring 1900 gjorde judiska intellektuella avgörande insatser. ”Hur är samhället möjligt?” frågade sig fritänkare och nytänkare som Moritz Lazarus, Chaim Steinthal, Georg Simmel, Max Horkheimer, Karl Popper och Walter Benjamin. Deras innovativa tankesprång vibrerar fortfarande i samhällsdebatten.
Anders Hammarlund berättar om judiska lärohus, Talmudcirklar och upplysning.

 

Judiska städer – Speyer, Salonika, Göteborg

Judisk kultur har en unik kontinuitet i Europa och har sedan romartiden varit en förbindelselänk i tid och rum. Anders Hammarlund berättar om tre städer där judisk urbanism spelat en särskild framträdande roll: det medeltida Speyer med grannstäderna Worms och Mainz i Tyskland, jiddischens vagga; Salonika i Grekland, som på 1600-talet blev den sefardiska kulturens centrum; Göteborg, där judiska bildningssträvanden bidrog till framväxten av den moderna offentligheten på 1800-talet

Anders Hammarlund är kulturforskare med judisk kulturhistoria som ett av sina specialområden. Han har varit verksam vid universiteten i Stockholm, Göteborg och Uppsala samt som producent vid Sveriges Radio.
Anders är nu frilansande pensionär.

0 kr