19-20 NOVEMBER 2022

Anders Carlberg har varit ordförande i Judiska församlingen i Göteborg och är också aktiv skribent, med intresse för Israel och judiskt liv i Sverige. 2013 gav Anders ut boken ”När lojaliteten prövas; om Israel och svensk-judisk identitet”. Anders är avdelningschef för forskning, utveckling och utbildning på Västra Götalandsregionen.

0 kr