SAVE THE DATE – LIMMUD 2018 DEN 17-18 NOVEMBER

Alexander Freudenthal är sedan några år bokhandelsbiträde på Hedengrens bokhandel i Stockholm. Utöver bokhandelsarbetet är han frekvent medpanelist på P2s Musikrevyn, jobbar långsamt på en Masteruppsats i judisk historia och driver Freudenthal Yiddish Orchestra samt spelar klezmer och jazz i tid och otid.

Judiska texter – mellan historia och myt

Hur skall vi närma oss våra klassiska judiska texter? När övergår den judiska historien från myt till “verklig” historia? Tillsammans tittar vi närmare på denna fråga genom att detaljstudera några väl valda judiska berättelser

Gå till Toppen