18-19 NOVEMBER 2023

Judiska självklarheter – tallit och tefillin

Genom att studera sådant vi redan ”kan” och tar för givet upptäcker vi alltid något nytt. Varför ser det ut som det gör? Varför gör vi som vi gör? Välkomna att utforska Tallit och Tefillin (bl.a.) med Alexander.

Musicerande bokhandelsbiträde med en bakgrund som högstadielärare i judiska studier mm. Allt är intressant och tål att undersökas.

0 kr