16-17 NOVEMBER 2024

Över hela världen möter judiska församlingar olika typer av hot. Professionella säkerhetsorganisationer är därför avgörande för att judiska församlingar, organisationer och föreningar ska kunna bedriva öppna men säkra evenemang. I judiska församlingar är även kris- och katastrofberedskap en ständigt aktuell fråga, som hanteras professionellt utifrån den rådande hotbilden. Så även i Norden där vi dessvärre har erfarenhet av en terrorattack och aktivering av en krisorganisation. I denna session  får vi lyssna till en av Europas främsta experter som berättar hur judiska församlingar i Norden arbetar professionellt med säkerhet samt hur medlemmar och allmänhet kan bistå redan idag och vid en kris. Jonathan Körösi modererar samtalet.

 

Sessionshållare

En av Europas främsta säkerhetsexperter

Jonathan Körösi är verksam inom e-handel och utbildad ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Jonathan arbetar just nu med att hjälpa företag kring utmaningar med e-handel samt med olika styrelseuppdrag. Privat är Jonathan mycket engagerad i samhällsfrågor och frågor som rör judiskt liv.

 

Foto: Karl Gabor

0 kr