18-19 NOVEMBER 2023

Medverkan vid årets Makkabiad var för de flesta av flickorna i fotbollslaget den första kontakten med sitt judiska arv. Även i Makkabis verksamhet finns många deltagare med idrotten som nav i sin judiska identitet. Hur utgör Makkabiaden eller Makkabis verksamhet, en väg in i det judiska? Och vad innebär det egentligen att vara Sportjude?

 

Sessionshållare

Peter Winitsky är sportchef i IK Makkabi Fotboll tillsammans med sin gode vän Morgan Wald. Sedan ett par  år jobbar de med att revitalisera verksamheten från grunden. Under sommarens makkabiad var han lagledare för det svensk-judiska flicklaget i fotboll. I övrigt är Peter en snart 50-årig skånsk  sportjude, bosatt i Stockholm.

 

Foto: Okänt

0 kr