16-17 NOVEMBER 2024

Medverkan vid årets Makkabiad var för de flesta av flickorna i fotbollslaget den första kontakten med sitt judiska arv. Även i Makkabis verksamhet finns många deltagare med idrotten som nav i sin judiska identitet. Hur utgör Makkabiaden eller Makkabis verksamhet, en väg in i det judiska? Och vad innebär det egentligen att vara Sportjude?

 

Foto: Okänt

0 kr