16-17 NOVEMBER 2024

En dag för några år sedan kom min svärfar ned från vinden med en liten låda med fotografier på sin farfar: Josef Katz. Josef, född och uppvuxen i Galizien, var iklädd en österrikisk arméuniform. Han hade slagits för dubbelmonarkin Österrike-Ungern under första världskriget. Det fanns bl.a. brev och fotografier på Josef och hans kamrater när de firade Pesach bakom fronten. Detta blev startskottet för ett för mig outforskat område i historien: Första världskriget, ur ett judiskt perspektiv.

I denna session dyker vi ner i hur krigsutbrottet mottogs i judiska kretsar, både på samhällelig men också på individuell nivå.

 

Sessionshållare

Viktor Forss Katz

0 kr