16-17 NOVEMBER 2024

Varför började askenasiska judar använda efternamn? Och kan man tala om judiska efternamn? Är alla med samma efternamn släkt med varandra? Säger ditt efternamn något om dina förfäder och anmödrars liv?
Före 1800-talet hade få askenasiska judar ärftliga efternamn. Innan dess använde de tilltalsnamn som ändrades varje generation eller t o m under en persons livstid. I denna session får du höra om hur det gick till när askenasiska judar i olika länder fick sina ärftliga efternamn.

 

Sessionshållare

Thomas Fürth

0 kr