16-17 NOVEMBER 2024

Berättelsen i text och bild handlar om hur Cesia Rubinstein överlevde Förintelsen och om hennes första år i Sverige. Delar av denna berättelse presenteras tillsammans med reflektioner över hur målningar och att måla bidrar till förståelse/tolkning av en Förintelseberättelse.

 

Sessionshållare

Lena Rubinstein Reich

0 kr