16-17 NOVEMBER 2024

Tillsammans läser vi Predikaren ur Ketuvim – med teater och litteratur som utsiktspunkt. Och hamnar kanske i nästa tankegång hos Kristina Lugn eller Shakespeare, Lars Norén, Erik Johan Stagnelius eller Hedvig Charlotta Nordenflycht. Eller i en helt annan riktning, kan vi rent av förstå de livsbejakande franska impressionisterna genom Predikarens dystra tankar?

 

Sessionshållare

Stefan Böhm

0 kr