16-17 NOVEMBER 2024

Inleder serien om Text/Tora med reflektioner omkring olika sätt att närma sig texten, tolka den och utvinna mening. Exempel från kända berättelser i den hebreiska Bibeln och/eller Talmud. Diskussion av spännvidden mellan helt skilda sätt att förhålla sig till texten – i en strävan att se det meningsfulla i vart och ett av dem. Vidare hänvisning till de olika läsningar som ska presenteras under sessionen.

 

Sessionshållare

Eva Ekselius är författare, litteraturvetare och journalist med många år på Dagens Nyheter som skribent och kulturredaktör. En av grundarna av Progressiv Judendom i Stockholm och redaktör för dess nya siddur Kol Haneshama. Hon utkommer nästa år med en bok om Det judiska Europa – mellan den franska revolutionen och den ryska.

 

Foto: Mina Szpiro

0 kr