16-17 NOVEMBER 2024

I Georg Riedels Jiddischland utforskar musiker, poeter, jiddischister och illustratörer jiddischmusik tillsammans. Projektet, som drivs av Georg Riedel och Sarah Schulman, förläggare och producent, har utmynnat i en sångbok med illustrationer av Hannah Arnesen och två tillhörande musikalbum. Med musiken hoppas duon kunna inspirera och locka en ny generation till jiddischvärlden. Musiken framförs av Sofia Berg-Böhm, Channa Riedel, Per Texas Johansson, Emil Skogh, Anton Jonsson mfl. Denna konsert, som är specialutformad för Limmuds publik, följs av bok- och skivsignering.

 

Sessionshållare

Sarah Schulman

Channa Riedel

Sofia Berg-Böhm

Musiker

0 kr