16-17 NOVEMBER 2024

Freuds dotter Anna sade vid inrättandet av en Sigmund Freud-professur i Jerusalem 1976 att avfärdandet av psykoanalysen som en judisk vetenskap idag kan tas som en hedersbetygelse. Freuds sista större arbete Moses och Monoteismen, färdigställt på flykt från nazisterna i London 1939, har av många avfärdats som en nedvärdering av judendomen. Inget kunde vara mer felaktigt, vilket jag skall utveckla i mitt föredrag. Jag vill också introducera den finlandssvenske psykoanalytikern och essäisten Mikael Enckell (f.1932) vars författarskap belyser psykoanalysens judiska särdrag.

 

Session holder

David Titelman

0 kr