16-17 NOVEMBER 2024

Åtminstone 30 svenskfödda judar blev offer i förintelsen. I en filmdokumentär som visas under sessionen berättar några av offrens anhöriga om minnena och saknaden efter offren, som inte finns med i den officiella svenska historieskrivningen. Filmen belyser också konsekvenserna av svenska myndigheters senfärdiga agerande under andra världskriget samt ställer frågor kring begreppet svenskhet.

 

Sessionshållare

Janne Samuelsson är journalist och dokumentärfilmare med närmare 30 års erfarenhet som skrivande journalist, främst för Sydsvenskan. Nominerades till guldspaden för sin artikelserie om nazismen i sydöstra Skåne och driver en informationsportal om svensk nazism.

 

Foto: Hussein El-Alawi

0 kr