16-17 NOVEMBER 2024

Sessionen kommer behandla det islamistiska våldets antisemitiska ursprung och utgår från Muslimska Brödraskapets ideolog Sayyid Qutbs skrifter och hans centrala betydelse för samtidens terrorgrupper såsom Hamas och Islamiska Staten. Vidare kommer fokus vara på hur Qutb utvecklade den antisemitiska konspirationsteorin om kriget mot islam, hur han skapade bilden av en muslimsk viktimiserad gemenskap och hur samtida terrorgrupper anammat denna konspirationsteori i sin rekrytering och propaganda.

 

Sessionshållare

Evin Ismail

Li Hellström

0 kr