16-17 NOVEMBER 2024

De första tyska koncentrationslägren hade knappt hunnit öppna 1933 innan en svensk var där på besök. Och det utvecklades en sorts koncentrationslägerturism som pågick under hela 1930-talet. Besökarna kom hem med berättelser om både himmel och helvete. Under krigsåren utvecklade Sverige dessutom en egen lägerverksamhet. Om detta berättas i primärvisningen av dokumentären Den svenska koncentrationslägerturismen.

 

Sessionshållare

Jan Samuelsson

0 kr