16-17 NOVEMBER 2024

En psykedelisk renässans sveper över världen. Vid framstående universitet pågår neurovetenskaplig forskning på hur psykedeliska preparat kan fungera i terapeutiskt syfte för behandling av olika former av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Samtidigt poppar nya judiska organisationer upp som utforskar psykedeliska substanser som ett sätt att ingjuta ny extas i judendomen. Sessionen handlar om hur den nya rörelsen omtolkar klassiska judiska texter och ritualer genom det psykedeliska kalejdoskopet.

 

Sessionshållare

Natalie Lantz

 

0 kr