16-17 NOVEMBER 2024

Går det att spåra ett judiskt arv inom det psykoanalytiska tänkandet? Det finns inga enkla svar på denna fråga som snarare öppnar upp för fler frågor än vad den besvarar. Freuds relation till sin judiska bakgrund var inte statisk. Den kom att förändras över tid och i nära samspel med den omvandling som den europeiska judendomen var satt i och som placerade en person som Freud mitt emellan två världar, den judiska och den europeiska. Bildvisning via QR-kod.

QR-appen laddas ner från App Store på mobilen.

 

Sessionshållare

Karin Peters

0 kr