Fonder, stiftelser och myndigheter

Vill du engagera dig ännu mer? I så fall kan du eller ditt företag gå in som Limmud Partner. Ta kontakt med oss [email protected] för att diskutera ditt engagemang (10.000.- eller 25.000.-/år). Har du frågor eller synpunkter, kontakta i så fall [email protected]