Limmud konferensen är uppbyggd kring sessioner. Sessionerna är antingen en timme eller 45 minuter lång och vid varje givet tillfälle hålls minst sju sessioner samtidigt. Detta gör att du som deltagare måste välja. Sessionerna varierar mycket i både upplägg, genomförande och innehåll men som hjälp kommer varje session att beskrivas i programmet och på hemsidan. Varje session kommer också ingå i minst en av årets kategorier: text, judiskt liv, kultur, politik, jiddisch, Israel samt ett barnvänligt spår.

Alla deltagare på Limmud är välkomna att hålla sessioner. Ett av Limmuds motton är: ”Alla kan lära och alla som vill kan lära ut”. På det sättet byggs Limmud av sina deltagare och blir mer än det som styrgruppen lägger som bas. Då Limmud är en plats där alla kan lära sig av varandra välkomnar vi att föreläsarna stannar kvar och besöker andra sessioner.

Helgen anordnas av ett ideellt arbetande. Styrgruppen som ansvarar för de yttre arrangemangen, sätter programramarna och medverkar till skapandet av ett fullödigt programinnehåll.

Alla ni som tycker att ni själva kan och vill hålla en presentation är välkomna att anmäla er till våra programansvariga i styrgruppen på mailadress info@limmud.se Utöver detta kommer presentatörer som gruppen tror kan tillföra ny och spännande kunskap att inbjudas. Sista dagen för anmälan om att hålla en session är 1 oktober 2017

Alla deltagare betalar en deltagaravgift. Detta gäller även för de presentatörer som själva vill hålla i en eller flera sessioner. Limmuds styrgrupp bjuder dock in några föreläsare för att skapa en bas i programmet. Föreläsare som är inbjudna från andra länder får resa och uppehälle ersatt.  Då Limmud är uppbyggt på volontär basis tar ingen föreläsare ut arvode.

Alla ska kunna delta på Limmud. Maten som serveras är därför kosher och Limmud håller även på shabbatreglerna.

Limmud är ett koncept som bygger på ett antal kärnvärderingar det vill säga på principerna om demokrati, jämställdhet och öppenhet. Dessa värderingar ligger till grund för alla Limmudevenemang – oavsett vilket land eller stad som står som arrangör.

Alla ska känna sig fria att uttrycka sina åsikter och tankar vilket i förlängningen självklart också inbegriper respekt för den andres rätt till sina åsikter. Så lär vi oss av varandra i äkta Limmudanda!

För att praktiskt möjliggöra lärande och meningsutbyten enligt principerna ovan är det viktigt för Limmud Stockholm att all mat är kosher och att shabbatregler respekteras. Följaktligen börjar Limmud först igång efter shabbats utgång, ej heller är registrering som kräver penninghantering tillåten före shabbats utgång.

Detta för att alla deltagare ska känna sig välkomna och trygga!