Information om eLimmud Stockholm 2021

Hela Limmud 2021 sker online via digitala kanaler 16-21 november.
Inför eventet kommer vi släppa information och program successivt.

Deltagare kommer kunna logga in på vår hemsideportal och se överblick över programmet och klicka sig vidare till sessioner.
Dina personliga inloggningsuppgifter till portalen skickas ut till dig via mail några dagar innan event börjar.
Vissa sessioner kommer vara förinspelade och andra kommer att ske live. Du kommer även kunna se sessioner en tid efter Limmud.
Läs mer på FAQ: Frågor och svar 2021.


 

Så vad är Limmud?

Vi är en organisation som är dedikerad till judiskt lärande i alla dess former.

Limmud är en internationell välgörenhetsbaserad organisation som har sitt ursprung i  Storbritannien.

Vi är en ambitiös, passionerad och global organisation som finns till för att skapa mötesplatser för judiskt lärande baserat på våra värderingar som inkluderar mångfald, val och volontärism.

Det finns över 80 Limmud-grupper över hela världen – från Bogotá till Peking, från Jerusalem till Johannesburg, från Moskva till Mar del Plata, från Nya Zeeland till USA. Vi har funnits sedan 1980, det vill säga i 40 år!

Vi finns till för att möjliggöra för varje deltagare att ta ett steg längre på sin judiska resa och få tillgång till några av världens mest dynamiska judiska föreläsare och artister  som arbetar i en rad olika utbildningsstilar – föreläsningar, workshops, textstudier, film, meditation, diskussioner och utställningar för att se till att det alltid finns något för alla, oavsett vad deras nivå av judisk kunskap eller engagemang för det judiska livet.

 

Limmud är uppbyggt kring sessioner.

Limmud är ett koncept som bygger på ett antal kärnvärderingar det vill säga på principerna om demokrati, jämställdhet och öppenhet. Dessa värderingar ligger till grund för alla Limmudevenemang – oavsett vilket land eller stad som står som arrangör.

Sessionerna är antingen en timme eller 45 minuter lång och vid varje givet tillfälle hålls minst sju sessioner samtidigt.
Detta gör att du som deltagare får möjligheten att välja. Sessionerna varierar mycket i både upplägg, genomförande och innehåll men som hjälp kommer varje session att beskrivas här på hemsidan närmare inpå konferensen och även i vår app. Varje session kommer också ingå i minst en av årets kategorier: text, judiskt liv, kultur, politik, jiddisch, Israel samt ett barnvänligt spår.


Alla deltagare på Limmud är välkomna att hålla sessioner.

Ett av Limmuds motton är: ”Alla kan lära och alla som vill kan lära ut”. På det sättet byggs Limmud av sina deltagare och blir mer än det som styrgruppen lägger som bas. Då Limmud är en plats där alla kan lära sig av varandra välkomnar vi att föreläsarna stannar kvar och besöker andra sessioner.

Alla ni som tycker att ni själva kan och vill hålla en presentation är välkomna att anmäla er till våra programansvariga i styrgruppen på mailadress info@limmud.se Utöver detta kommer presentatörer som gruppen tror kan tillföra ny och spännande kunskap att inbjudas.

Alla deltagare betalar en deltagaravgift. Detta gäller även för de presentatörer som själva vill hålla i en eller flera sessioner. Limmuds styrgrupp bjuder dock in några föreläsare för att skapa en bas i programmet. Föreläsare som är inbjudna från andra länder får resa och uppehälle ersatt.
Då Limmud är uppbyggt på volontär basis tar ingen föreläsare ut arvode.

Alla ska kunna delta på Limmud. Maten som serveras är därför kosher och Limmud håller även på shabbatreglerna.

Alla ska känna sig fria att uttrycka sina åsikter och tankar vilket i förlängningen självklart också inbegriper respekt för den andres rätt till sina åsikter. Så lär vi oss av varandra i äkta Limmudanda!

För att praktiskt möjliggöra lärande och meningsutbyten enligt principerna ovan är det viktigt för Limmud Stockholm att all mat är kosher och att shabbatregler respekteras. Följaktligen börjar Limmud först igång efter shabbats utgång.

Detta för att alla deltagare ska känna sig välkomna och trygga!