Har du något som du vill lära ut eller berätta om? 

Du som kan och vill hålla en presentation är välkommen att anmäla dig till våra programansvariga i styrgruppen på mailadress [email protected]

Deltagare betalar en deltagaravgift och detta gäller även för de presentatörer som själva vill hålla i en eller flera sessioner.