Limmud är här för att ta dig ett steg längre på din judiska resa! Oavsett vart din resa går vill Limmud berika den. Limmud har följande kärnvärden:

 

Learning – Alla har något att lära och alla som vill kan lära ut

Community & Mutual Responsibility – Limmud är något som alla deltagare skapar tillsammans

Expanding Jewish Horizons – Genom att skapa gemensamma upplevelser stärker vi vår judiska identitet

Empowerment – Makten ligger hos deltagarna som kan välja vad de vil lära och möjligheten finns för alla att skapa något på Limmud

Participation – Frivillighet är kärnan i Limmud och alla uppmuntras att bidra med det de kan.

Diversity – Alla ska kunna delta på Limmud oavsett bakgrund och inriktning. På Limmud möts alla med respekt och sessionerna ska fokusera mer på utbildning än polemik.

Enabling connections to be made – Limmud är en mötesplats där idéer möts och skapas.