19-20 NOVEMBER 2022

Thomas Fürth är ordförande I Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige. Thomas har specialiserat sig på centraleuropeisk judisk släktforskning och har sina egna rötter i Österrike, Tjeckien och Ungern. Han är docent i historia och arbetar som forskningsledare vid forsknings- och konsultföretaget Kairos Future.

Junius Frey – Jude, aristokrat och revolutionär

Om emancipation och messianism i 1700-talets Europa

Livet i Prags Judenstadt 1780 – 1910

Här får man följa en familjs öden i Prags ghetto, deras levnadsbetingelser och deras kamp för lika rättigheter med den kristna befolkningen i Prag under ghettots två sista århundrade.

0 kr