NOVEMBER 2020

14 oktober, 2019

Om den historiska bakgrunden till Olga Tokarczuks roman Jakobsböckerna

Jakob Frank och frankismen är temat i Jakobsböckerna av årets nobelpristagare i litteratur Olga Tokarczuk. Jakob Frank var verksam under 1700-talets brytningstider. Han ansåg sig vara messias och blev ledare för en rörelse bland judar i Öst-och Centraleuropa. Rörelsen förkastade Talmud, hade kabbalistiska Zohar som sin urkund och kom i opposition till den rabbinska judendomen. Frank och många av hans anhängare lät till slut döpa sig. Samtidigt levde en del av frankismen kvar inom judendomen.

Thomas Fürth, Stockholm. Född 1947. Docent i historia vid Stockholms universitet och forskningsledare vid Kairos Future. Föreläsare i släkthistoriska ämnen och framtidsfrågor. Ordförande i Judiska släktforskningsföreningen i Sverige samt svensk contributing editor för Avotaynu – the International Review of Jewish Genealogy . Har publicerat artiklar i olika genealogiska tidskrifter. Författare till Sveriges släktforskarförbunds handbok nr 19 Släktforska utanför Norden, 2019.