19-20 NOVEMBER 2022

Docent i Pedagogik, Stockholms Universitet och forskare vid Hugo Valentin-center, Uppsala Universitet. Koordinator i Sverige för Shoah Foundation Institute for Visual History and Education, Los Angeles. Psykoanalytiker och psykoterapeut, arbetar med psykoterapi och psykoanalys för barn, ungdomar och vuxna i privatpraktik samt med handledning och undervisning.

0 kr