10-15 NOVEMBER 2020

3 november, 2017

Docent i Pedagogik, Stockholms Universitet och forskare vid Hugo Valentin-center, Uppsala Universitet. Koordinator i Sverige för Shoah Foundation Institute for Visual History and Education, Los Angeles. Psykoanalytiker och psykoterapeut, arbetar med psykoterapi och psykoanalys för barn, ungdomar och vuxna i privatpraktik samt med handledning och undervisning.