10-15 NOVEMBER 2020

2017-10-27

Samuel Danofsky är ny kommunikationschef på vårdbolaget Kry, som tillhandahåller läkarbesök i mobilen. Han kommer närmast från posten som seniorkonsult på JKL. Samuel är ordförande i Hillelskolans styrelse.

Bajit – är vi på väg att uppfylla visionen?