18-19 NOVEMBER 2023

Att motverka antisemitism – på det personliga planet

Tyvärr tilltar antisemitismen i Sverige och vår omgivning. Berömvärda organisationer når effektivt ut till skolor och opinionsbildare.
Kan var och en av oss också göra något meningsfullt ? Svaret är ja. Vi kan motverka antisemitism via tydliga trevliga personliga samtal. Den här sessionen handlar om sådana samtal.
Vad kan vi åstadkomma med samtalet ? Vilka slags individer är det verkningsfullt att försöka nå ? Vilka samtalsämnen gör mest nytta och vad ska vi då främst framhålla ?

Sedan 70-talet arbetar Roland Loefler med rådgivning och utveckling av ledare och ledningsteam inom främst mångkulturella företag, men också skolor och andra organisationer, även judiska. Verksamheten bedrivs i Sverige och övriga Europa.

0 kr