18-19 NOVEMBER 2023

Pontus Rudberg is a PhD in history from Uppsala University and wrote his dissertation about Swedish Jewish responses to the Shoah. He has also written several articles on the topic. Rudberg is currently employed as a curator at the City Museum of Stockholm.

”Stolpersteine” i Tyskland och speciellt i Frankfurt am Main – Minneskultur i form av en gatusten till minne av förföljda och mördade människor under Nationalsocialismen.

0 kr