14 – 15 NOVEMBER 2020

23 september, 2019

Antik hatretorik: när Satan blir jävlig

Vad händer när fallna änglar ligger med kvinnor? Vad spelar Satan för roll i antik hatretorik? Och när blev egentligen Satan ond – på riktigt?
Från den hellenistiska perioden fram till mitten av 600-talet växer den klassiska bilden av Satan och demoner fram ur samspelet mellan grekisk-romerska, zoroastriska, judiska och kristna traditioner. Religionsvetarna Petter Spjut och Natalie Lantz berättar om hur Satan utvecklas från att vara Guds underhuggare till att bli hans värsta motståndare.

Petter Spjut är doktorand i Religionsvetenskap vid Uppsala universitet. I sin avhandling utforskar han senantikens maktstrider om kanon och texttolkning: hur idéer om ”farliga” texter och läsningar utvecklas under 300-talet, när kristendomen blir statsreligion. I sin forskning intresserar sig Petter också för skärningspunkten mellan historia och samtid: hur texter och traditioner idag och genom historien har använts för att tolka samtiden och konstruera en kontinuitet med det förflutna.