18-19 NOVEMBER 2023

Israels ekonomi det nya stökiga världsekonomiska landskapet

Israels ekonomi har under lång tid haft mycket positiv utveckling och Israeliska företag har framgångsrikt slagit sig in på nya tillväxtmarknader som Kina och Indien. Som liten öppen ekonomi är Israel beroende av frihandel och öppna gränser för varor, tjänster och kapital. Vilka hot möter Israel i det nya protektionistiska landskapet där många kan tvingas välja mellan USA och Kina?

Peter Stein är nationalekonom och Vd för konsultföretaget Stein Brothers AB. Anses vara en av Sveriges främsta experter på ekonomierna i Afrika och Mellanöstern. Medlem av Board of Governor’s Tel Aviv University och nyligen givit ut boken Svenska Företag i Afrika – Från Slavhandel till IT-revolution, tillsammans med Emil Uddhammar, Santérus Förlag.

0 kr