SAVE THE DATE – LIMMUD 2018 DEN 17-18 NOVEMBER

Nils Funcke är journalist och universitetsadjunkt. Han har skrivit flera böcker om tryck- och yttrandefriheten både ur ett praktiskt och historiskt perspektiv. Han har också deltagit i de senaste årens heta debatter om barnpornografi, hets mot folkgrupp och demonstrationsrätten.

Debatt om yttrandefrihet

Bör yttrande- och demonstrationsfrihet inkludera även nazister eller bör lagen ses över? En paneldebatt med Göran Rosenberg, Nils Funcke och Anna Nachman modererad av Willy Silberstein.

Gå till Toppen