18-19 NOVEMBER 2023

Bland traditionalister och queeraktivister – Vem talar jiddisch idag, och varför?

Inget språk har blivit dödförklarat så många gånger som jiddisch, men än brinner lågan även utanför den ultra-ortodoxa miljön, och just nu upplever såväl språket som kulturen något av en renässans. Men vilka är det som tar över facklan, och varför? De moderna jiddischisterna är en brokig skara som sträcker sig från ex-chassider, queeraktivister, vänsterrevolutionärer, identitetssökare och traditionalister – gemensamt för alla är emellertid jiddisch som identitetsmarkör.

 

Sverige som epicentrum för modern jiddischlitteratur

2019 deklarerade The Tablet att Sverige idag är världens epicentrum för produktionen av modern barnkultur på jiddisch. Det mest bisarra med utropandet är kanske att det är helt sant. Med utgångspunkt i det egna förlaget ”Olniansky Tekst Farlag” kommer vi dels att presentera vårt eget arbete, dels försöka svara på frågan hur vi hamnade här och slutligen blicka framåt och diskutera Sveriges framtida roll för jiddisch som språk och kultur.

 

Författarporträtt: Kadya Molodowsky

Det är få författare som på allvar bemästrar konsten att skriva för vitt skilda publiker i vitt skilda format. Jiddischpoeten, författaren och aktivisten Kadya Molodowsky får dock ses som en av dem. Hennes verk sträcker sig från mysiga sagor och lekfulla barndikter till nakna och brutala skildringar av det djupaste av mänskliga mörker. I det här porträttet presenterar vi en av världens mest underskattade författare och läser några av hennes dikter i svensk nyöversättning.

Niklas Olniansky är född och uppvuxen i Lund och gled in i jiddischens värld på ett bananskal när det blev ett ämne vid Lunds Universitet år 2008. Idag är han en engagerad jiddischaktivist som skrivit för Yiddish Forward (Forverts), översatt litteratur, radio och TV-program, och som tillsammans med sin fru, Ida Olniansky, driver ett av världens få renodlade jiddischförlag – Olniansky Tekst Farlag. Förlaget har sedan 2016 publicerat 12 böcker och två tidskrifter på språket.

0 kr