19-20 NOVEMBER 2022

Storytelling & interreligiös dialog med Tillsammans för Sverige

Tillsammans för Sverige är ett projekt på Fryshuset som jobbar med interreligiös dialog för att motverka fördomar, extremism och rasism. En av deras metoder kallas för ”Detta är mitt Sverige”, och är ett pass i storytelling. Under den här timmen kommer vi alltså att dela med oss av tre livshistorier från ungdomar med olika religiösa och kulturella bakgrunder, med möjligheten att möta, tala med och förstå varandra över olika sociala gränser.

Naima Grossman är processledare på projektet Tillsammans för Sverige, på Fryshuset i Stockholm.

0 kr