18-19 NOVEMBER 2023

Ska vi kalla oss tredje generationen?

Många barnbarn identifierar sig med deras mor- och farföräldrars öde under Förintelsen. Bland annat har föreningen Zikaron föreläsningar runt om i Sverige med 20-40-åriga talare som kallar sig just ”tredje generationens överlevande”.
Är denna självbild viktig, oundviklig eller tvärtom inget vi bör sträva efter? Vad innebär denna benämning för modern judisk kultur och sammanhållning? Och för vikten av att inte glömma?

Nadine Gerson Flam är en av grundarna till föreningen Zikaron. Zikaron är en ideell förening som erbjuder gymnasie- och högstadieskolor kostnadsfria föreläsningar om Förintelsen från tredje- och fjärde generationens överlevande. Föreläsarna tar sina släktingars historia och för dem vidare genom känslomässiga och informativa föreläsningar. Zikaron betyder minne på hebreiska och symboliserar Zikarons mission att Förintelsen aldrig ska glömmas bort.

0 kr