18-19 NOVEMBER 2023

Två ”kulturjudar” i förorten- hur har vår judiska bakgrund påverkat våra yrkesliv i norra Botkyrka

Vi berättar om våra arbeten i Botkyrka konsthall respektive mediahuset Fanzingo som båda ligger i norra Botkyrka. Varför jobbar vi för det vi gör? Vilken roll kan konsten spela och vilken funktion kan den ha i samhället? Hur ser det ut med antisemitismen på den plats där vi jobbar och hur har det judiska påverkat oss i våra yrkesroller?

Miriam Andersson Blecher har arbetat i Botkyrka konsthall sen 2007. I sin tidigare roll som kurator för program och pedagogik har hennes fokus legat på samtidskonst och pedagogiska strategier samt deltagande. Idag arbetar hon som konsthallschef. Mellan åren 2000-2007 arbetade Miriam som Kulturproducent på Judiska Församlingen och var tillsammans med Församlingens Kulturkommitté med om att placera kulturen som en central del av utbudet. Miriam har även arbetat som kurator på Judiska Museet.

0 kr