19-20 NOVEMBER 2022

Kantorsutbildning vid Jewish Theological Seminary i New York 1970-74. Kantor i Judiska församlingen i Stockholm sedan 1975. Mohelutbildning i Jerusalem 1988-89

Pijutim – Poesi i den Judiska liturgin

En överblick över liturgiska dikter i de Judiska Gudstjänsterna

0 kr