19-20 NOVEMBER 2022

Ett uppriktigt samtal om bosättande

Få frågor mellan staten Israel och diasporan engagerar lika mycket som bosättningar och bosättande. Hur har konceptet bosättande utvecklats över tid? Om omvärlden anser att bosättningar är illegala, var har då israeliska domstolsväsendet funnit för bevekelsegrunder i sin jurisdiktion. Martin Blecher samtalar om sin nya bok Israeli Settlements – Land Politics Beyond the Geneva Convention som också finns tillgänglig för köp.

Martin Blecher föreläser och skriver om Israel. Han har tidigare gett ut antologin Vem säger vad? Röster för och emot en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina och lagom till Limmud har han släppt sin nya bok Israeli settlements – Land Politics Beyond the Geneva Convention.

0 kr